Правопис “спідтишка”

Слово “спідтишка” вживається для характеристики  способу дії. Робити щось спідтишка – це значить  непомітно, крадькома. Слово досить часто використовується у розмовному  та художньому стилях. Щоб зрозуміти правильність написання слова, звертаємо увагу на цілісність його сприймання: слово неподільне, тобто і сприймається, і пишеться як цілісне поняття.

спідтишка

Що означає: спосіб дії

Питання на які відповідає: як? яким способом?

Особливості як частини мови : не змінюється (не має закінчення)

Частина мови: прислівник

Орфограми: пишеться разом, має префікс с перед глухим приголосним [п]

 

 

Світлана Салогуб