Фразеологізми як члени речення

Фразеологізми – стійкі сполучення слів, які увійшли в мову, надаючи їй образності. Використовуються у художньому та розмовному стилях мовлення. Фразеологізм складається із двох і більше слів, які означають якесь поняття, дію, вжиті у переносному значенні і містять прихований зміст.

Наприклад: грати у мовчанку – мовчати.

До фразеологізмів, зрозумівши їх значення, потрібно дібрати пояснення. Іноді без контексту зрозуміти значення фразеологізмів важко. Тоді можна звернутися до фразеологічного словника.

Кожен фразеологізм є неподільною одиницею, отже, у реченні виступає  одним членом речення.

Наприклад: Ми з Лізою грали у мовчанку.

(Фразеологізм грали у мовчанку виконує роль присудка – мовчали)

Світлана Салогуб