Вітаю дослідників української мови

Слово, його значення, роль – ключові завдання дослідження цього проекту. Спробуємо з’ясувати закономірності  правильного написання слів, уміння розпізнати орфограму, правильно будувати речення, застосовуючи різні конструкції. Завдання проєкту – мотивувати до пізнання мови, її вивчення не лише як предмету, а засобу… Continue Reading