Сполучники у реченні

Як і для чого потрібно бачити сполучники у реченні? У реченні сполучники допомагають утворити сурядний та підрядний зв’язки. Сурядний зв’язок поєднує рівноправні між собою елементи: однорідні та неоднорідні члени речення; частини складного речення  із сурядним зв’язком. Підрядний – нерівноправні (залежні) частини складного речення із підрядним зв’язком. Тому вони і знаходяться або біля  членів речення, або між частинами складного речення. 

Розряди сполучників за значенням

За значенням і синтаксичною роллю сполучники поділяються на два розряди:

 1. сурядні

  серед них виділяються:

  єднальні сполучники— (і, та , ні… ні, не тільки… а й, як… так): сіль і вода, не тільки розумний, а й добрий

  протиставні— (а, але, та ( але), проте, зате, однак): не багато, а мало; пообіцяв, але не виконав

  розділові — (або, чи, або… або, чи… чи, то… то): цікаво або корисно; то веселий, то сумний.

 2. підрядні

  серед них виділяють:

  порівняльні: як, що, мов, мовби, мовбито, немов, немовби, немовбито, наче, неначе, неначеб, неначебто, ніби, нібито;

  часові: як, перед тим як, після того як, відтоді як, з тих пір як, тимчасом як, в міру того як, як тільки, тільки-но, тіпьки що;

  причинові: бо, тому що, через те що, затим що, тим що, оскільки;

  мети: щоб, для того щоб, задля того щоб, аби;

  умовні: якщо, якби, коли б, аби, раз;

  допустові: хоч (хоча), хай, нехай, дарма що, незважаючи на те що;

  наслідковий: так що.

Сполучники при однорідних членах речення

При однорідних членах речення вживаються сполучники сурядності.

Наприклад:

У хатинці було і весело, і затишно, і цікаво.

При повторюваному сполучнику кома перед першим не ставиться.

Кома ставиться завжди перед протиставними сполучниками.

Наприклад:

У хатинці було не весело, але цікаво.

Сполучники у складному реченні

Частини складнопідрядних речень поєднуються підрядними сполучниками.

Між частинами у таких реченнях ставиться кома.

Наприклад:

Потрібно мати сміливість, щоб розповісти все правдиво.

Вечір, коли ми зустрілися, був теплим.

Чомусь розійшлися рано, незважаючи на те що вечір був теплий.

 

Світлана Салогуб