Правопис “сила-силенна”

Сила-силенна — це прислівник чи фразеологізм?  Визначаємо його значення та граматичні ознаки. Сила-силенна означає багато і відповідає на питання (скільки?). За цими ознаками його слід віднести до прислівника, але сполучення слів можемо змінити “сили-силенної”, а прислівник — незмінна частина мови. Знаючи, що фразеологізми — це стійкі сполучення слів, враховуємо, що даному сполученню властиві такі ознаки як семантична неподільність; наявність емоційно-експресивного забарвлення; усталеність порядку слів; спільність синтаксичної функції для його компонентів. За цими ознаками сила-силенна — це фразеологізм.

сила-силенна

Значення: багато

Мовна одиниця: фразеологізм

Орфограми: складне слово, пишеться через дефіс (поєднання синонімічних слів), наголошений суфікс енн

Особливості: відмінюється (сили-силенної, силі-силенній)

Світлана Салогуб