Віршовий розмір ямб чи хорей: як визначити

Відомо, що віршові розміри з’явилися завдяки силабо-тонічній системі віршування. Що називають віршовим розміром у літературі? Як легко визначити віршовий розмір? Які бувають віршові розміри? Чи в усіх поетичних творах можна визначити віршовий розмір? Основні теоретичні питання поетики, на які слід знайти відповіді. Навчитися можна спочатку на двоскладових розмірах.

Двоскладові віршові розміри – це ямб і хорей. Пірихій та спондей допоміжні стопи, які обов’язково враховуються при визначенні кількості стоп у двоскладових віршових розмірах. Легко визнати розмір вірша допоможе його партитура. 

 

Що таке віршовий розмір

Віршовий розмір (Метр – міра) – це умовна одиниця, що визначає ритмомелодику поетичного твору. Власне це є мірою вірша: закономірність чергування кількості наголошених (довгих) і ненаголошених (коротких) складів у поетичному рядку.

Відомо: вірші Тараса Шевченка написані в основному двоскладовими розмірами ямбом і хореєм.

Наприклад:

Хорей

(двоскладова стопа з наголосом на першому складі)

МАєш крИла, мАєш сИлу,

Є колИ літАти

Ямб

(двоскладова стопа з наголосом на другому складі)

СадОк вишнЕвий кОло хАти

ХрущІ над вИшнями гудУть

                                                     або

ЧурЕк і сАкля – всЕ твоЄ

Які бувають віршові розміри

Отже, віршові розміри бувають двоскладові:

– це  хорей (наголошується  перший склад)

наприклад:

МАєш крИла, мАєш сИлу,

і ямб (наголошується  другий склад)

наприклад:

ВишнЕ/вий цвІт

З вишнЕ/вих вІт

(З можливими додатковими стопами: пірихій і спондей)

пірихій (допоміжна двоскладова ненаголошена стопа – обидва склади короткі)

спондей (допоміжна двоскладова двічі підряд наголошена стопа- обидва склади довгі)

Що таке “стопа” у поезії

Стопа – повторювана ритмічна частина вірша.

Містить у собі склади з різним наголошенням (довгі і короткі).

Повторюваність  стоп і створює відповідну ритмомелодику.

Наприклад: у рядку

МАєш/ крИла,/ мАєш/ сИлу,

чотири стопи з наголосом на першому складі – хорей

МАєш/

крИла/

мАєш /

сИлу

Партитура поезії для визначення розміру

Партитура – це умовне графічне зображення поетичного рядка. Партитура допоможе встановити закономірності ритмомелодики вірша, визначити його віршовий розмір.

Для визначення віршового розміру вірша беремо рядок і виділяємо у ньому логічні наголошення:

Наприклад:

СадОк вишнЕвий кОло хАти

ХрущІ над вИшнями гудУть

Помічаємо:

  • закономірність чергування ненаголошених і наголошених складів (наголос на другому складі)
  • повторюються двоскладові стопи з наголосом на другому складі (ямб)
  • рахуємо  кількість ритмічно повторюваних елементів у рядку (кількість стоп), розділяючи їх умовною рискою
    Наприклад:

СадОк/ вишнЕ/вий кО/ло хА/ти

(у першому рядку 4 стопи з наголосом на другому складі – ямб )

ХрущІ/над вИш/нями /гудУть

(у другому рядку 4 стопи – 3 стопи – ямб і 1 стопа допоміжна – пірихій)

  • беручи до уваги перший рядок, чітко визначаємо віршовий розмір вірша – це чотиристопний ямб;
  • переконуємось, аналізуючи другий рядок, бачимо також чотиристопний ямб із допоміжною ненаголошеною короткою стопою (пірихій), пірихій рахуємо за ямб і визначаємо також чотиристопний ямб;
  • робимо висновок: вірш Тараса Шевченка “Садок вишневий коло хати” написаний чотиристопним ямбом

 

 

Світлана Салогуб