Ментальність українців

Особливості національного характеру народу Слобожанщини

Територія півдня Слобожанщини – це колишня частина Дикого поля, що поступово заселялася  заможними козацькими родинами, що залишали рідні місця після невдалих повстань, війн, визиску чужинців. Національний характер, що проявляється у поведінці, культурі, побуті, способі життя, сформувався історично. Відомо, що саме з образом  козака-захисника на Слобожанщині тісно пов’язане існування вільних землевласників. Козацьке волелюбство мало значний вплив на формування характеру народу колишнього Дикого поля. Але ніколи наш народ не виявив себе як загарбник, бо це йому неприродно. Невойовничість, миролюбність, лагідність, щирість, душевність, сердечність, відкритість, демократичність, рівноправність – характерні риси народу Слобожанщини, а віддана праця людей на землі(орачі-хлібороби) – одна з визначальних рис української ментальності, що є характерною ознакою хазяйновитості.

Незважаючи на те, що край став перехрестям двох культур: російської та української, вплив російської культури на українську довгий час посилювався, народ Слобожанщини не втратив своєї ідентичності.

Вдаємося до поняття – менталітет

За тлумачним словником, менталітет – сукупність психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних особливостей мислення народу, соціальної групи, або індивіда, що проявляється в культурі, мові, поведінці. Відомо, ментальність формує специфічне середовище особистісного, національного та соціального життєдіяння, зумовлює його культурно-історичну динаміку, надає йому унікальних рис, відмінних від рис інших середовищ.

Отже, ознаки ментальності позначаються на звичаях, традиціях, діяльності, а ментальність – залежить від етногенетичної пам’яті, культури народу, так званих архетипів, прообразів, що присутні в генах і передаються із покоління в покоління.

Знаючи, що ментальність  як  глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, залежить від етногенетичної пам’яті, культури, історії народу, а етнос (народ) – спільнота людей, що склалася історично та має соціальну цілісність і певний тип поведінки – відображає культуру, звичаї, обряди і в свою чергу залежить від ментальності народу, виділяючи  риси українського менталітету, що склалися історично: волелюбність (нескореність, незалежність, самостійність); хазяйновитість (працелюбність, ощадливість, почуття власника);честолюбство (прагнення до самовиявлення, наполегливість,«упертість»); самозаглибленість(філософічність душі, ліризм, пісенність), виокремлюємо три етноархетипні символи українства народу Слобожанщини:

  1. символ захисника-оборонця, який уособлює український козак;
  2. символ хлібороба-землероба, який уособлює український селянин;
  3. символ матері-господарки, яку уособлює жінка-мати і водночас охоронниця

хатнього вогнища.

Отже, ментальність народу Слобожанщини – це певний рівень індивідуальної і суспільної свідомості, а також пов’язаний з нею спектр життєвих позицій, культури і моделей поведінки, який дозволяє однозначно сприймати існуючу соціально-політичну реальність, оцінювати її й діяти у ній згідно з певними усталеними у суспільстві нормами і зразками поведінки, адекватно сприймаючи й розуміючи при цьому один одного .

 

Світлана Салогуб