Сполучники у реченні

сполучники у реченні

Як і для чого потрібно бачити сполучники у реченні? У реченні сполучники допомагають утворити сурядний та підрядний зв’язки. Сурядний зв’язок поєднує рівноправні між собою елементи: однорідні та неоднорідні члени речення; частини складного речення  із сурядним зв’язком. Підрядний – нерівноправні (залежні)… Continue Reading