Художні засоби

Як визначити художні засоби у творах? Що таке епітет, метафора, алегорія, гіпербола та порівняння? Правильно визначити художні засоби у поетичному та прозовому творі допоможуть приклади знаходження їх у текстах та доступні пояснення їх визначень. Художня мова образна і поетична, насичена… Continue Reading