До якої частини мови належить “навіть”

Навіть – це підсилювальна модальна частка, яка вживається перед словом, надаючи йому виразності. Часто цю частку хибно сприймають як вставне слово. Частка “навіть” вступає у граматичний зв’язок  із словом, яке підсилює, тому не може виконувати роль вставного слова. Вставні слова… Continue Reading

Як визначити: до якої частини мови належить слово?

фонетика

Кожне слово в українській мові належить до певної частини мови. До якої частини мови належить слово, розпізнають за його лексичним значенням; питаннями, які  ставляться  до слів;  морфологічними ознаками цих слів. Частини мови поділяють на самостійні й службові. До самостійних частин мови належать… Continue Reading