Прислівники у реченні

Часто при написанні речень виникає питання,як правильно написати слова  угорі, взимку, зліва тощо. Потрібно звернути увагу на те, що ці слова незмінні, відповідають на питання де? коли? куди? Такі слова є прислівниками.  Прислівники вгорі, вранці, навесні, щомиті пишуться разом, бо означають ціле поняття. Є ще прислівникові сполуки, які відповідають на питання прислівників і виконують роль прислівника у реченні, але не втратили повністю свого попереднього лексичного значення і пишуться окремо: (коли?)тим часом, (як?)як слід, (як?) до вподоби. Є також прислівники, що пишуться через дефіс: (коли?)казна-коли, (як?) хтозна-як, (коли?)коли-небудь. Потрібно звернути увагу на частки казна-, хтозна-, небудь-, таки-, от-, які є у таких прислівниках.

Прислівники: розпізнання і написання

Прислівники у реченні можна розпізнати за питаннями до них. Потім слід звернути увагу на те, що ці слова не можна змінити, вони не мають закінчень, бо прислівник – це незмінна частина мови.

Питання, на які відповідають прислівники: як? (весело), яким способом?( разом)  де?(тут) коли?(сьогодні) куди?(вгору), чому? (спересердя), для чого? (навмисне).

Прислівники не змінюються, не мають закінчень: взимку, ніколи, дуже, ще, вже, пізно, всюди тощо.

Прислівники пишуться разом, коли означають одне поняття: спідлоба, влітку, звідусіль.

Прислівники можуть писатися окремо, це прислівникові сполуки, у яких окремі слова не втратили свого самостійного лексичного значення: тим часом, до сьогодні, на жаль, до речі.

 На жаль, до речі –

це прислівники, які пишуться окремо

У реченнях часто вживаються вставні слова: на жаль, до речі. Ці слова є прислівниковими сполуками, які пишуться окремо, бо не втратили свого основного лексичного значення.

На жаль – на (превеликий) жаль.

До речі – до (моєї) речі.

Прислівники можуть означати

ознаку дії залежать від дієслів: написав (як?) красиво;

ознаку ознаки залежать від прикметників: красивий (наскільки?) дуже;

ознаку предмета залежать від іменників: історія (яка?) по-українськи;

Питання ставимо  до прислівників від частин мови, пов”язаних з ними у реченні.

Прислівники звідусіль, надвечір:

приклади у реченнях

Звідусіль (звідки?) пливуть міцні пахощі. 

У реченні прислівник звідусіль залежить від дієслова пливуть, пишеться разом, означає одне поняття.

Надвечір (коли?) стих дощ.

У реченні прислівник надвечір залежить від дієслова стих, пишеться разом, означає одне поняття.

 

Прислівники підкреслюються у реченні

Прислівники у реченні найчастіше виконують роль обставини і підкреслюються штрих-пунктирною лінією

Раптом (коли?) помічаю, як хтось парасолею повів по шибці ( прислівник раптом виступає обставиною часу).

Є присудкові прислівники, які виступають присудками

І було тоді надзвичайно радісно і тепло ( у реченні складений іменний присудок було радісно й тепло).

Рідко прислівники виконують роль означення (пояснюють іменник) стеля (яка?) збоку.

Світлана Салогуб