Напевно – вставне слово і прислівник

Слово “напевно” може  вживається у двох антонімічних  значеннях: висловлення сумніву щодо чогось та переконання у чомусь. Це слово може виражати значення синонімічне вставному слову “мабуть” або  прислівнику “справді”. Отже, залежно від значення “напевно” може виконувати дві різні функції у реченнях. Цікавим є факт про використання даної лексеми у різних значеннях поетами та письменниками.

Значення лексеми “напевно”

Частина мови: прислівник

Лексичне значення:

  1. невпененість щодо чогось (синонім – можливо);
  2. переконання у чомусь (синонім – справді);

Мовна одиниця:

  1. вставне слово, що виражає невпевненість, не є членом речення;
  2. прислівник, повноцінний член речення.

Особливості: незмінне (суфікс о)

Синтаксична роль у реченні

Якщо лексема “напевно” вступає у граматичні зв’язки  з дієсловом-присудком – це прислівник міри і ступеню.

Наприклад: Жінка знала це напевно. (Жінка була упевнена у цьому)

У цьому реченні “напевно” виступає обставиною міри і ступеня (в якій мірі?), можна замінити синонімічним “бути певним” або “упевненим”. Комами не виділяється, бо не є вставним словом.

Лексема “напевно” може виражати ставлення мовця до сказаного: невпевненість.

Наприклад: Жінка, напевно, це знала. (Жінка, можливо, це знала.)

Відчувається сумнів: чи знала? Можна замінити на синонімічне “можливо”.

У цьому варіанті  лексема “напевно” не вступає у граматичний зв’язок з іншими членами речення. На письмі виділяється комами, бо є вставним словом.

Вживання “напевно” у художній літературі

Цікаво!  

У художній літературі автори використовують лексему “напевно” у одному із значень. Досліджуючи тексти художніх творів, можна зробити висновки про залежність лексичного значення цих слів від часового періоду.

У віршах Ліни Костенко “напевно” вживається як вставне слово. 

Наприклад: В цьому, напевно, правда пташина.(вірш “Крила”)

І вже, напевно, не мине.  (“І не минає, не минає”)

У прозовому творі письменника 20-30-х років Валеріана Підмогильного “напевно” активно вживається як прислівник.

Наприклад: Лавру, правда, він назвав, пам’ятник Володимирові теж, а що й горба того звуть Володимирським, він напевно ручитися не міг. 

Степан цілком припускав можливість цієї неприємної розмови і мав готову відповідь — через тиждень він вибереться. Дістане стипендію, це напевно, і вибереться.

(Із роману В. Підмогильного “Місто”)

 

Світлана Салогуб