Фразеологізм “віч-на-віч”

Влучні вислови, доречно вжиті і правильно відтворені, збагачують наше мовлення. Такими висловами в українській мові  є фразеологізми. Фразеологічні звороти є динамічним мовним явищем, вони поступово народжуються у мовленні, закріплюються, зберігаються, хоч і не завжди  використовуються. Одні є більш вживаними і зрозумілими, інші – можна зрозуміти завдяки контексту, а є й такі, значення яких можемо пояснити лише за допомогою фразеологічного словника. 

віч-на-віч

особливості як частини мови: прислівник, незмінне

особливості як фразеологізму: стійке сполучення (образне)

правопис: через дефіс (повтор частин “віч” через прийменник “на”)

Як пояснити значення фразеологізму “віч-на-віч”

Фразеологізм – поєднує компоненти “фраза” і “логіка”, тому і значення фразеологізму можна зрозуміти, як загадку, розпізнавши  логіку його виникнення.

Віч-на-віч – тобто без свідків.

Наприклад:

Зустрілися і поговорили віч-на-віч.

 

Фразеологізми-синоніми віч-на-віч

Фразеологічні синоніми- це близькі за значенням фразеологізми. Щоб правильно їх дібрати, потрібно чітко визначити значення фразеологізму. І добирати синоніми за значенням.

Наприклад: тет-а-тет, на чотири ока, без зайвого ока, сам на сам.

Фразеологізми-антоніми “віч-на-віч”

Фразеологічні антоніми – це протилежні за значенням фразеологізми.

Наприклад: привселюдно.

 

Світлана Салогуб