До якої частини мови належить “навіть”

Навіть – це підсилювальна модальна частка, яка вживається перед словом, надаючи йому виразності. Часто цю частку хибно сприймають як вставне слово. Частка “навіть” вступає у граматичний зв’язок  із словом, яке підсилює, тому не може виконувати роль вставного слова. Вставні слова стосуються  всього речення, бо виражають ставлення мовця до сказаного і граматично не повязані з іншими словами у реченні.

навіть

частина мови: частка

розряд за роллю в реченні: модальна

вид: підсилювальна

особливості: підсилює слова, надає їм виразності

пунктуація: не виділяється комами

Використання частки “навіть” у реченні

1.Він навіть прочитати не міг.

2.Він навіть книгу прочитати не міг

Проаналізуємо роль частки “навіть” у реченнях

У першому реченні частка навіть підсилює дієслово прочитати. У другому варіанті дієслово прочитати особливо не підсилюється, бо перед ним з’являється іменник книгу. Робимо висновок, що частка підсилює те слово, перед яким безпосередньо стоїть.

Чи може “навіть” виступати у ролі вставного слова

“Навіть” не буває вставним словом, бо не виражає ставлення мовця до сказаного, як це роблять вставні слова.

Отже, на письмі  слово “навіть” комами не виділяється.

Порівняємо  застосування вставних слів і частки “навіть” у реченні, визначимо їх роль:

На жаль, він навіть прочитати не міг.

Вставне слово “на жаль” виражає почуття незадоволення і розповсюджується на речення вцілому. Як відомо, вставні слова виділяються комами.

Частка “навіть” стосується дієслова прочитати і підсилює його  у реченні. Отже, не потребує відокремлення комами, бо вступає у граматичний зв’язок із дієсловом прочитати.

 

 

Світлана Салогуб