0

Правопис «спідтишка»

Слово «спідтишка» вживається для характеристики  способу дії. Робити щось спідтишка — це значить  непомітно, крадькома. Слово досить часто використовується у розмовному  та художньому стилях. Щоб зрозуміти правильність написання слова, звертаємо увагу на цілісність його сприймання: слово неподільне, тобто і сприймається,… Читати далі

0

Прислівник «спересердя»

Наговорити спересердя, зопалу, не роздумуючи, може людина, яка не володіє своїми емоціями. Спересердя  зробити щось  лихе — теж не досить гарна справа. Хоч якось пояснити свої  вчинки допоможе прислівник спересердя. Слово «спересердя»у повсякденному спілкуванні  вживається рідко, бо не досить приємо… Читати далі

0

Правопис «спідлоба»

 Дивитися спідлоба  чи (з-під лоба)?  Коли  вживається і як правильно пишеться  це слово. Лексичне значення слова — недоброзичливо, насупивши брови, незадоволено.  Слово вживається, щоб  охарактеризувати спосіб дії. Отже, питання до слова ставимо (як ?),  (а не з-під чого?). Виступає цілісним поняттям і… Читати далі

0

Українська фонетика і орфографія: принципи зв’язку

українська мова

Фонетика вивчає звуковий склад мови. Усвідомлення основних принципів української фонетики сформує  базові знання для полегшення вивчення орфографії та пунктуації. Спробуємо згрупувати принципи, які слід врахувати при вивченні фонетики, пов’язуючи їх з основними правилами орфографії. Принципи української фонетики слід враховувати при… Читати далі

0

Фразеологізми як члени речення

фонетика

Фразеологізми — стійкі сполучення слів, які увійшли в мову, надаючи їй образності. Використовуються у художньому та розмовному стилях мовлення. Фразеологізм складається із двох і більше слів, які означають якесь поняття, дію, вжиті у переносному значенні і містять прихований зміст. Наприклад:… Читати далі

0

Словосполучення іменні, дієслівні

фонетика

Словосполучення — це поєднання двох або більше слів. Слова зв’язуються за змістом і граматично підрядния зв’язком. Словосполучення не виражає закінченої думки і служить матеріалом для побудови речень. За будовою словосполучення  є непоширені —  складаються з двох повнозначних слів: головного і… Читати далі

0

Граматична основа речення

фонетика

Кожне речення несе певну інформацію, має закінчену думку і обов’язково — граматичну основу. За цими ознаками речення відрізняють від інших синтаксичних одиниць. Уміння визначати граматичну основу  допоможе правильно розпізнавати частини речень у складному. Граматична основа — це основа будь-якого речення.… Читати далі

0

Синтаксис: словосполучення і речення

фонетика

Вміння висловлюватись в усному і писемному мовленні потрібно вивчати і вдосконалювати. Для цього слід знати основні правила синтаксису: зрозуміти як правильно утворити словосполучення, побудувати речення і текст. Знання синтаксису допоможе чітко висловити думку, використати усі можливі синтаксичні конструкції, правильно поставити… Читати далі