Словосполучення іменні, дієслівні

Словосполучення – це поєднання двох або більше слів. Слова зв’язуються за змістом і граматично підрядния зв’язком. Словосполучення не виражає закінченої думки і служить матеріалом для побудови речень.

За будовою словосполучення  є непоширені –  складаються з двох повнозначних слів: головного і залежного від нього.

І поширені – складаються більше ніж двох повнозначних слів: головного і декілька залежних.

Наприклад: листя (яке?) зелене

Від головного до залежного слова ставиться питання

Види словосполучень

Розрізняють види словосполучень за способом вираження головного слова:

Іменні: головне слово – іменна частина мови (іменник, прикметник, числівник. займенник)

когось із них

(головне слово “когось” займенник)

Дієслівні: головне слово – дієслово та його форми ( дієприкметник, дієприслівник)

намальований узимку

(головне слово “намальований” дієприкметник)

Прислівникові: головне слово – прислівник ( як правило, такі словосполучення складаються із двох прислівників)

дуже добре

Світлана Салогуб