0

Словосполучення іменні, дієслівні

Словосполучення — це поєднання двох або більше слів. Слова зв’язуються за змістом і граматично підрядния зв’язком. Словосполучення не виражає закінченої думки і служить матеріалом для побудови речень.

За будовою словосполучення  є непоширені —  складаються з двох повнозначних слів: головного і залежного від нього.

І поширені — складаються більше ніж двох повнозначних слів: головного і декілька залежних.

Наприклад: листя (яке?) зелене

Від головного до залежного слова ставиться питання

Види словосполучень

Розрізняють види словосполучень за способом вираження головного слова:

Іменні: головне слово — іменна частина мови (іменник, прикметник, числівник. займенник)

когось із них

(головне слово «когось» займенник)

Дієслівні: головне слово — дієслово та його форми ( дієприкметник, дієприслівник)

намальований узимку

(головне слово «намальований» дієприкметник)

Прислівникові: головне слово — прислівник ( як правило, такі словосполучення складаються із двох прислівників)

дуже добре

Світлана Салогуб

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *