Синтаксис: словосполучення і речення

Вміння висловлюватись в усному і писемному мовленні потрібно вивчати і вдосконалювати. Для цього слід знати основні правила синтаксису: зрозуміти як правильно утворити словосполучення, побудувати речення і текст. Знання синтаксису допоможе чітко висловити думку, використати усі можливі синтаксичні конструкції, правильно поставити потрібні розділові знаки. 

Синтаксис вивчає словосполучення, речення, текст.

Уміти граматично правильно будувати речення, узгоджувати слова не лише за змістом, а і граматично допоможуть знання про словосполучення. Сполучення слів має певні закономірності.

 

Словосполучення має головне і залежне слова

Словосполучення – це поєднання двох або більше повнозначних слів. Слова зв’язуються за змістом і граматично:

літня прогулянка (узгоджуються у роді, числі, відмінку)

У словосполученні одне слово – головне (те, від якого ставимо питання), а інше – залежне:

прогулянка (яка?) літня

головне слово – прогулянка, залежне – літня

Словосполучення не мають закінченої думки. Словосполучення утворюються лише підрядним зв’язком (залежність одного слова від іншого). Не вважаємо словосполученням підмет і присудок, бо це граматична основа речення, яка має певну закінчені думку.

Речення

Речення – це синтаксична одиниця, що служить для вираження думок, граматично оформлена. При складанні речень слід враховувати їх будову, а також усі види ускладнень, щоб правильно поставити розділові знаки.

Прості і складні речення

Прості і складні речення відрізняються кількістю граматичних основ.

Просте речення  має одну граматичну основу.

Складне речення має дві і більше граматичних основ.

Кожна частинка речення, що має граматичну основу, відділяється від іншої розділовими знаками.

 

Світлана Салогуб