Розповідні, питальні, спонукальні речення

За метою висловлювання  бувають такі види речень: розповідні, питальні, спонукальні.

розповідні (повідомляють певну інформацію)

Наприклад: Я люблю осінь.

питальні (містять  запитання)

Наприклад: Ти любиш осінь?

спонукальні (спонукають до дії)

Наприклад: Любіть осінь.

Всі ці види речень, в залежності від емоційного забарвлення, можуть бути неокличні або окличні.

Окличні речення вимовляються з піднесеною інтонацією.

В кінці окличного речення на письмі ставимо знак оклику. Крім того, якщо речення за метою висловлювання є питальним, ставимо знак питання і знак оклику.

Наприклад: Як тебе не любити?!

Неокличні речення не мають піднесеної інтонації, в кінці таких речень ставимо розділові знаки крапку або знак питання, в залежності від мети висловлювання.

 

 

 

Світлана Салогуб