Правила написання слів

Як не допустити помилок у написанні слів? Правопис слів найбільше пов’язаний з їх будовою. Треба уважно перевіряти написання деяких префіксів, суфіксів, особових закінчень дієслів. Відомо, що у префіксах роз-, без-, через- завжди пишеться буква з. Префікси пре-, при-, прі- розпізнають за значенням, яке вони надають слову. Префікс з-, с-пишеться в залежності від приголосного, яким починається корінь, тому треба запам’ятати приголосні, перед якими пишеться префікс с-. Потрібно запам’ятати, у яких суфіксах пишеться м’який знак, а які його не потребують. Написання ненаголошених -е- та -и- теж залежить від позиції у слові.

Префікси пре-, при-, прі-

Префікси – це значущі частинки, що утворюють нові слова. Вони знаходяться перед коренем слова.

Прі – пишемо лише у словах

прізвище

прізвисько

прірва

Пре – пишемо у словах, яким потрібне значення перебільшення (дуже).

Як правило, це прикметники та похідні від них прислівники.

Гарний- прегарний (дуже гарний)

Довий – предовгий

При – пишемо у дієсловах із значенням

приближення (прибігти)

приєднання (пришити)

неповноти дії (приморозити)

А також у похідних від них іменниках.

Привітати – привітання. прибути- прибуття.

Слід розрізняти прикметники із префіксом при-, у яких префікс вживається у значенні (біля).

Прибережний (біля берега).

 

  з чи с у префіксах

Потрібно розрізняти префікс з та с у дієсловах. Обов’язково переконайтесь, що з чи с не належить до кореня, і застосовуйте правило.

С пишемо перед к, п, т, ф, х    (КаФе ПТаХ)

сказати

спитати

стоптати

сформувати

схопити

 

 

 М’який знак у  суфіксах

У суфіксах ськ, зьк пишеться знак м’якшення

Донька

Доньчин

Наталка – Наталчин

Колодязний  – м’який знак не пишеться

На межі кореня і суфікса може відбуватися подвоєння

Узлісся

Узбіччя

 е та и у коренях слів

стел – стил

стелити-застилати

и пишемо перед а

бер – бир

мер – мир

померти – помирати

 

Закінчення дієслів

 

е чи и у дієслівних закінченнях

Світлана Салогуб