2

Вітаю дослідників української мови

Слово, його значення, роль — ключові завдання дослідження цього проекту. Спробуємо з’ясувати закономірності  правильного написання слів, уміння розпізнати орфограму, правильно будувати речення, застосовуючи різні конструкції. Завдання проєкту — мотивувати до пізнання мови, її вивчення не лише як предмету, а засобу комунікації, розуміння необхідності вільного володіння мовою.

Об’єктом дослідженя  є українська мова.

Предметом —  інструменти щодо  вдосконалення користування мовою.

Мова — один із головних засобів комунікації. Вільне володіння мовою — обов’язкова умова розвитку особистості. Учити мову, повторювати вивчене необхідно просто та цікаво.

Позиція автора: потрібно з’ясувати те, чого не знаєш, встановити закономірності, проаналізувати, зробити висновки, виконати практичні вправи — і користуватися в дії.

Отже, ставимо завдання знайти оптимальні методи вивчення мови.

Застосуємо методи критичного мислення та аналізу, починаючи з слова як одиниці мовлення.

Вивчимо  найважливіші  орфограми, враховуючи їх позицію у слові, належність до певної частини мови.

Дослідимо усі правила пунктуації, в залежності від  виду речення  та його  будови.

Очікувані результати: успішне вивчення української мови,  бажання поглиблювати і розвивати знання, полюбити українське слово.

Володіння українською мовою допоможе зацікавити світом літератури.

Без мови не можна долучитися до мистецтва слова — літератури. Художнє слово допомагає пізнати красу мови, можливості її естетичного впливу.

 

Світлана Салогуб

2 коментаря

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *