0

Слова з пів в українській мові

фонетика

Пів листа, пів року, пів ялинки, пів Харкова в українській мові пишеться окремо. Пояснюється це правило легко: пів (у значенні «половина чогось») пишеться окремо від слова у родовому відмінку (кого? чого?). Приклади написання слів з пів у реченні Сьогодні вдень… Читати далі

0

Правила написання слів

українська мова

Як не допустити помилок у написанні слів? Правопис слів найбільше пов’язаний з їх будовою. Треба уважно перевіряти написання деяких префіксів, суфіксів, особових закінчень дієслів. Відомо, що у префіксах роз-, без-, через- завжди пишеться буква з. Префікси пре-, при-, прі- розпізнають… Читати далі

0

Що таке сонет

Сонет — це жанр поезії, у якому по-особливому відкривається душа ліричного героя. Він, ніби на сповіді, хоче скинути життєвий тягар, вирішити важливе питання. Природа сонета має унікальні особливості: цей жанр налічує значну кількість типологічних різновидів: класичний, вільний, неправильний, хвостатий, безголовий, напівсонети,… Читати далі

0

Складне речення вивчити нескладно

підготовка до ЗНО

Складне речення — це синтаксична конструкція, що поєднує декілька частин із окремими граматичними центрами (основами). Частини речень можуть поєднуватися сполучниками (сурядності та підрядності), тоді це складні сполучникові речення. Речення, частини яких не містять сполучників чи сполучних слів, поєднані безсполучниковим зв’язком,… Читати далі

0

Про роман Валер’яна Підмогильного «Місто»

підготовка до ЗНО

Роздуми над проблематикою роману Валер’яна Підмогильного «Місто». Суть в епіграфі до роману «Місто». Як можна бути вільним, коли маєш тіло? Автор націлює на філософські питання, над якими слід задуматись, прочитавши твір. Чи не найголовніше для людини — бути вільною. Як… Читати далі

0

Коли ставиться кома у простому реченні

підготовка до ЗНО

Просте речення ускладнюють звертання, вставні слова, однорідні члени речення, відокремлені члени речення. Щоб правильно поставити розділові знаки, потрібно уміти виявляти ці конструкції у реченні. Спочатку переконуємось, що маємо справу із простим реченням. Для цього звертаємо увагу на граматичну основу речення:… Читати далі

0

Як визначити будову слова апельсин

будова слова

Щоб правильно визначити будову слова, потрібно дослідити чи змінне воно, чи ні. Якщо слово змінне, то воно має закінчення. Незмінні слова закінчення не мають. Далі слід дібрати спільнокореневі слова і визначити головну значущу частину слова — корінь. Знаємо, що перед… Читати далі

0

Як числівник керує іменником

підготовка до ЗНО

Іменники узгоджуються з числівниками два, три, чотири, обидва у називному відмінку множини: чотири лимони, обидва цикли (крім іменників із -ин-, що у Р.В.мн втрачають -ин-(киянин-киян, громадянин-громадян). Інші числівники вимагають від іменників родового відмінка множини: п’ять лимонів, шість стільців, двадцять партизанів,… Читати далі

0

Віршовий розмір ямб чи хорей: як визначити

віршовий розмір

Відомо, що віршові розміри з’явилися завдяки силабо-тонічній системі віршування. Що називають віршовим розміром у літературі? Як легко визначити віршовий розмір? Які бувають віршові розміри? Чи в усіх поетичних творах можна визначити віршовий розмір? Основні теоретичні питання поетики, на які слід… Читати далі

0

Філософська лірика

поезія

Філософська лірика вчить мислити. Філософія у поезії — це поетичні роздуми про життя. У поетичних рядках віршів відчуваються загострені питання життєвого вибору — основна тема таких творів. Розкриття ідейного задуму переважно базується на асоціативному впливі. Серед художніх засобів у віршах… Читати далі