Художні засоби

Як визначити художні засоби у творах? Що таке епітет, метафора, алегорія, гіпербола та порівняння? Правильно визначити художні засоби у поетичному та прозовому творі допоможуть приклади знаходження їх у текстах та доступні пояснення їх визначень. Художня мова образна і поетична, насичена… Continue Reading

Як визначити літературний напрям художнього твору

Для кращого сприйняття художнього твору та розуміння його підтекстового прочитання слід розібратися з такими поняттями як літературний напрям, художній метод та стиль письменника. Як виявити ознаки літературного напряму у художньому творі? Знайти у тексті приклади різних художніх методів можна лише… Continue Reading

Прислівники у реченні

Часто при написанні речень виникає питання,як правильно написати слова  угорі, взимку, зліва тощо. Потрібно звернути увагу на те, що ці слова незмінні, відповідають на питання де? коли? куди? Такі слова є прислівниками.  Прислівники вгорі, вранці, навесні, щомиті пишуться разом, бо… Continue Reading

Драма Миколи Куліша “Мина Мазайло”

Історія харківського службовця 20-х років ХХ століття Мини Мазайла, що оригінально вписана в літературу початку ХХ століття, залишається цікавою і сьогодні. Головний герой твору Мина думає, що йому потрібно лише змінити своє прізвище і його життєві справи покращаться. Але ж… Continue Reading

Слова з пів в українській мові

фонетика

Пів листа, пів року, пів ялинки, пів Харкова в українській мові пишеться окремо. Пояснюється це правило легко: пів (у значенні “половина чогось”) пишеться окремо від слова у родовому відмінку (кого? чого?). Приклади написання слів з пів у реченні Сьогодні вдень… Continue Reading

Правила написання слів

українська мова

Як не допустити помилок у написанні слів? Правопис слів найбільше пов’язаний з їх будовою. Треба уважно перевіряти написання деяких префіксів, суфіксів, особових закінчень дієслів. Відомо, що у префіксах роз-, без-, через- завжди пишеться буква з. Префікси пре-, при-, прі- розпізнають… Continue Reading

Що таке сонет

Сонет – це жанр поезії, у якому по-особливому відкривається душа ліричного героя. Він, ніби на сповіді, хоче скинути життєвий тягар, вирішити важливе питання. Природа сонета має унікальні особливості: цей жанр налічує значну кількість типологічних різновидів: класичний, вільний, неправильний, хвостатий, безголовий, напівсонети,… Continue Reading

Складне речення вивчити нескладно

підготовка до ЗНО

Складне речення – це синтаксична конструкція, що поєднує декілька частин із окремими граматичними центрами (основами). Частини речень можуть поєднуватися сполучниками (сурядності та підрядності), тоді це складні сполучникові речення. Речення, частини яких не містять сполучників чи сполучних слів, поєднані безсполучниковим зв’язком,… Continue Reading

Про роман Валер’яна Підмогильного “Місто”

підготовка до ЗНО

Роздуми над проблематикою роману Валер’яна Підмогильного “Місто”. Суть в епіграфі до роману “Місто”. Як можна бути вільним, коли маєш тіло? Автор націлює на філософські питання, над якими слід задуматись, прочитавши твір. Чи не найголовніше для людини – бути вільною. Як… Continue Reading

Коли ставиться кома у простому реченні

підготовка до ЗНО

Просте речення ускладнюють звертання, вставні слова, однорідні члени речення, відокремлені члени речення. Щоб правильно поставити розділові знаки, потрібно уміти виявляти ці конструкції у реченні. Спочатку переконуємось, що маємо справу із простим реченням. Для цього звертаємо увагу на граматичну основу речення:… Continue Reading